€145

Inleiding

Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO-brevet geldig blijft.

Doelstelling

 • Deze bijscholingssessie bestaat uit een herhaling van de basisopleiding en praktijkoefeningen, alsook nieuwe richtlijnen & updates.
 • U schaaft uw parate kennis en vaardigheden bij en hebt de mogelijkheid om praktijkervaringen uit te wisselen met andere deelnemer
 • Uw EHBO-brevet blijft geldig

Doelgroep

Hulpverleners die reeds de basisopleiding EHBO volgden en die wensen hun brevet te hernieuwen.

Programma

 • reanimatie en AED met praktijk + basisprincipes
 • wettelijk kader + basistechnieken verplaatsen slachtoffer (theorie)
 • ademhalingsstelsel + stoornissen in de ademhaling: verslikking, hyperventilatie, kortademigheid
 • Updates nieuwe technieken en/of richtlijnen

Lesgevers

De cursus wordt gegeven door in eerste hulp gespecialiseerde lesgevers die zich voortdurend bijscholen.

Lesmateriaal

PowerPoint presentatie, oefenmateriaal (oefenpop voor reanimatie, AED-toestel en verzorgingsmateriaal), video’s.

Erkenning

Devotion is erkend bij ADIP voor het verstrekken van de vorming, de bijscholingen en het afleveren van het getuigschrift van hulpverlener.

“Door de zeer praktijkgerichte opleiding is alles beter bijgebleven. Hierdoor voel ik mij dan ook comfortabeler en zelfzeker bij het helpen van mensen.”

Interesse in een opleiding bij u ter plaatse?

   

  Leave a comment