Elke werkgever dient een brandbestrijdingsdienst op te richten (KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen). Hierbij dienen ook de juiste en voldoende middelen ter beschikking worden gesteld. Voor het toepassen en gebruiken van deze middelen dient een werkgever de brandbestrijdingsdienst van een specifieke opleiding te voorzien om hun zo de nodige bekwaamheden te laten verwerven. Devotion…

Elke werkgever dient een brandbestrijdingsdienst op te richten (KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen).

Hierbij dienen ook de juiste en voldoende middelen ter beschikking worden gesteld. Voor het toepassen en gebruiken van deze middelen dient een werkgever de brandbestrijdingsdienst van een specifieke opleiding te voorzien om hun zo de nodige bekwaamheden te laten verwerven.

Devotion biedt hiervoor volgende kwaliteitsvolle en praktijkgerichte opleidingen, zowel bij u ter plaatse te organiseren als op één van onze locaties:

1. Hanteren kleine blusmiddelen:

Deze opleiding wordt gegeven door ervaren brandbestrijders en zal uw medewerkers de nodige kennis bijbrengen om een beginnende brand te bestrijden en onder controle te houden.

Volgende zaken worden behandeld:

Theorie:

  • Het begrip brand, de vuurdriehoek, ontstaan, ontwikkeling en voorplanting van brand;
  • De soorten branden (brandklassen);
  • De soorten blusmiddelen;
  • Blusprincipes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden;
  • Kleine blusmiddelen: soorten zoals poederblusser, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel;
  • Kleine blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring;
  • Signalisatie.

2. Praktijk:

Voor de praktijk wordt er gebruik gemaakt van brandblussers en worden een aantal kleine vuurhaarden bestreden. De cursist krijgt persoonlijke begeleiding bij het blussen van een kleine brand. Er wordt gewerkt met blustoestellen en branddekens. C02 blussers zijn optioneel bij te boeken.

    Leave a comment